Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rəsmi nikahda doğulmaqla vətəndaşlığın alınması

Məqalə

1 yanvar 1914-cü ildən 1963-cü il dekabrın 31-dək rəsmi nikahda doğulan uşaqlar yalnız alman atası olduğu təqdirdə Almaniya vətəndaşlığını alırdılar.

1964-cü il yanvarın 1-dən sonra və 31 dekabr 1974-cü ilə qədər rəsmi nikahda alman ana tərəfindən doğulan uşaqlar digər bir ölkənin vətəndaşlığına mənsub olmadıqları təqdirdə Almaniya vətəndaşlığını alırdılar.

1975-ci il yanvarın 1-dən sonra rəsmi nikahda doğulan uşaqlar, əgər iki valideyndən biri almandırsa, alman vətəndaşlığını alırlar.

1953-cü il aprelin 1-dən sonra və 1975-ci il yanvarın 1-dən əvvəl alman ananın rəsmi nikahda doğulan və artıq Almaniya vətəndaşlığına malik olan uşaqları 1975-ci il yanvarın 1-dən etibarən Almaniya vətəndaşlığını almaq istədikləri barədə bəyannamə təqdim etmək imkanına malik idilər. Bu bəyannamə ilə müraciət müddəti ilkin olaraq 31 dekabr 1977-ci ildə başa çatdı. 20 avqust 2021-ci il tarixindən etibarən bu uşaqlar və onların övladları on il ərzində Almaniya vətəndaşlığını almaq üçün yenidən bəyannamə təqdim etmək imkanı əldə ediblər. Bu qaydanın tətbiq qrupuna aid olub-olmadığınızı yoxlamaq üçün aşağıdakı meyarlara istinad edə bilərsiniz:

Bəyannamə ilə müraciət etmək səlahiyyətinə malikdir:

  1. Bir alman valideyninin doğularkən alman vətəndaşlığını almamış uşaqları (1975-ci il yanvarın 1-dən əvvəl alman anaya və əcnəbi ataya və ya 1975-ci il yanvarın 1-ə qədər rəsmi nikahdan kənar doğulmuş alman ata və xarici ananın uşaqları),
  2. 1953-cü il aprelin 1-nə qədər Almaniya vətəndaşlığından uşaq doğulmamışdan əvvəl əcnəbi ilə nikah bağlaması ilə „Vətəndaşlıq haqqında qanunun“ 17-ci maddəsinə uyğun olaraq məhrum edilmiş ananın uşaqları;
  3. Doğularkən alman vətəndaşlığına malik olan, sonradan bir əcnəbinin təsiri/müdaxiləsi nəticəsində alman qanunvericiliyinə əsasən „Vətəndaşlıq haqqında qanunun“ köhnə verisyasının maddə 7 № 5-ə uyğun olaraq 04.01.1953-cü il tarixindən əvvəl alman vətəndaşlığını itirmiş uşaqlar,
    və ya
  4. 1-ci və 3-cü bəndlərdə təsvir edilən uşaqların övladları.

Bəyannamə ilə müraciət etmək səlahiyyətinə malikdir deyildir:

  • Bir dəfə alman vətəndaşlığına malik olan və sonra bu vətəndaşlıqdan məhrum olan şəxslər.
  • 31.12.1999-cu il tarixindən sonra xarici ölkədə doğulan və valideynləri tərəfindən bir yaşınadək alman doğum şəhadətnaməsi üçün müraciət edilməyən uşaqlar.
  • Almaniyada və ya xaricdə iki və ya daha çox il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə və ya gənclər üçün azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş, qabaqlayıcı həbs-qətimkan tədbirinə məruz qalmış və ya hazırda həbsdə olan və ya „Vətəndaşlıq haqqında qanun“un 11-ci maddəsinə uyğun olaraq istisna edilmək üçün digər əsasların olduğu şəxslər.
Səhifənin əvvəlinə