Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Sənədlərin rəsmiləşdirlməsi

Notarial xidmət

Notarial xidmət, © Colourbox

Məqalə

Hüquqi yardım və ya xidməti yardım yolu ilə Azərbaycan sənədlərinin leqalizasiyası və mümkün sənəd yoxlanışının həyata keçirlməsinə dair məlumat vərəqəsi (yalnız alman dilində)

Almaniya və Azərbaycan arasında sənədlərin təsdiqinə dair qaydalar haqqında məlumat vərəqəsi

Alman sənədlərinin Azərbaycanda tanınması 


Əgər Siz daimi yaşamaq üçün və ya nikah bağlamaq məqsədilə Azərbaycana səfər edirsinizsə, xahiş olunur nəzərə alın ki, Sizin alman sənədləriniz (məsələn: ailə vəziyyəti haqqında sənəd, notarial təsdiq edilmiş sənədlər və s.) Azərbaycan idarələri tərəfindən yalnız o zaman tanınaraq qəbul edilə bilər ki, Sizin bu sənədlər Berlindəki Azərbaycan Səfirliyi tərəfindən leqalizasiya olunmuşdur. Daha ətraflı məlumatı Siz yuxarıdakı məlumat vərəqindən əldə edə bilərisiniz.

Azərbaycan sənədlərinin əldə edilməsi

Ailə vəziyyəti haqqında Azərbaycan şəhadətnamələri (və həmçinin tələb olunarsa onların nüsxələrini ) yalnız şəhadətnamə sahibi özü və ya onun hüquqi nümayəndəsi yaxud vəkili tərəfindən Azərbaycanda əldə oluna bilər.

Rəsmi nümayəndə bu işə cəlb olunduğu təqdirdə  o, Azərbaycanda ölkədaxili idarələrə təqdim etmək üçün Berlindəki Azərbaycan səfirliyi tərəfindən leqalizasiya olmaqla hüquqi qüvvəsi olan etibarnaməyə malik olmalıdır.

Bir qayda olaraq Azərbaycanın ailə vəziyyətinə dair reyestrlərinə Səfirlik tərəfindən baxışın keçirilməsinə imtina edilir. Səfirlik həmçinin Azərbaycan idarələrindən səhadətnamələr ilə bağlı heç bir məlumat almır. Bakıdakı Alman Səfirliyi bu səbəbdən ailə vəziyyətinə dair Azərbaycan şəhadətnamələrinin verilməsində heç bir tərzdə yardım edə bilmədiyini təəssüflə bildirir.

Səhifənin əvvəlinə