Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Redaksiya heyəti və istifadə qaydaları

Bu internet səhifələrinin məzmunu ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına xidmət edir. Burada açıqlanan məlumatların düzgünlüyünə. aktuallığına və anlaşıqlı olmasına diqqətlə nəzər yetirilir. Məlumatların məzmunu mütəmadi olaraq yeniləşdirlir. Buna baxmayaraq aşağıdakı məhdudiyyətlər həyata keçirilməlidir:

Digər internet səhifələrindən olan məlumatlar haqqında

Biz linklərin seçimində diqqətli olmağa çalışsaqda, bilavasitə və ya bilvasitə istifadəçilərimizi yönəltdiyimiz digər internet səhifələrindəki („linklərlərdəki“) məlumatların tərtib olunmasına heç bir təsir etmək imkanına malik deyilik. Bu səbəbdən biz öz səhifəmizdə göstərdiyimiz linklərin məzmununun dəqiqiliyi və dolğunluğuna görə cavabdehlik daşımırıq. Bu səhifəmizə salınmış bütün linklərə və bu linklərin vasitəsilə daxil olunan internet səhifələrindəki məlumatların məzmununa aid edilir.

Səhv məlumatlar haqqında

Redaksiya bu internet səhifələrinin istifadeçilərindən qeyri-qanuni və ya üçüncü tərəfin səhv məlumatlarını diqqətimizə çatdırmağı xahiş edir. Habelə öz məlumatlarımızın səhvsiz, aktual, tam və anlaşıqlı olmaması haqqında bizə bildirməyinizi xahiş edirik. Xahiş edirik bu məqsədlə bizim əlaqə anketimizdən istifadə edəsiniz.

Müəlliflik hüquqları haqqında

Bu Website-a qoyulmuş məlumatlar və dizayn elementlərinin müəlliflik hüququ qorunur. Bizim yazılı icazəmiz olmadan məlumatların nə tam nə də hissə şəklində çap ediliməsi, surətinin çox sayda çıxardılması, çoxaldılması, tərcümə olunması və ya hər hansı bir digər üsulda istifadə olunması qadağandır. Bu xüsusilə bizim tərəfimizdən nəşr edilmiş və tərəfimizdən yaradılmış məlumatlar, sənədlər, səhifələr, objektlər və s. aid edilir.

Məlumatlarımız haqqında

Bu səhifəyə qoyulmuş məlumatlar, hüquq normaları, idarənin bildirişləri, məsləhətlər dərin bilik və böyük diqqətlə seçilib hazırlanmışdır. Uyğunsuzluqların olduğu təqdirdə bu məlumat üçün nəzərdə tutulmuş informasiyanı bildirən orqanın səhifəsində cap edilmiş həmin idarənin aktual mətni etibarlıdır. Hüquqi bildirişlər, məsləhətlər və məlumatların olması məcburi deyildir: hüquqi məsləhətləşmə keçirilmir.

Şəxsi məlumatlar haqqında

İnternet təklifi çərçivəsində şəxsi və ya xidməti məlumatların (E-Mail ünvanları, adlar, ünvanlar) qeyd olunması imkanı varsa bu qeydiyyat istifadəçinin özü tərəfindən tamamilə öz şəxsi arzusu ilə həyata keçirilir. Şəxsiyyətə dair məlumatlar sizin öz təşəbbüsünüz və razılığınızla qeyd olunur.
Səhifənin əvvəlinə