Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Mədəniyyət sahəsində ikitərəfli əlaqələr

Kepellhaus

Kepellhaus, © Botschaft Baku

Məqalə

Almaniya ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələr sıx və rəngarəngdir və 200 illik ənənəyə arxalanır. Bu gün bu əlaqələrin əsasını 1995-ci ildə imzalanan Almaniya Hökuməti ilə Azərbaycan Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair saziş təşkil edir. Beləliklə ilk dəfə xarici ölkədə keçirilən Azərbaycan mədəniyyət günləri 2008-ci ildə Almaniyada baş tutmuşdur. „Cənubi Qafqaz regionunda alman məskənlərinin salınmasının 200 illiyi“ (2017.2019) çərçivəsində səfirlik geniş mədəniyyət proqramı həyata keçirir. Həmçinin 2017-ci ilin sonunda açılan Bakı Goethe Mərkəzi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində çoxsaylı layihə təşəbbüsləri irəli sürülmüşdür.

Azərbaycanda alman mühacirləri

1818-ci ildən etibarən Şvabiyadan gələn mühacirlər Azərbaycanda məskunlaşmışdır və bu günədək abad vəziyyətdə qalan və seyr edilə bilən bir sıra məskənlər salmışdırlar. Xüsusilə yol boyu evlərdə və alman kilsəsində əksini tapmış 19-cu əsrin svab memarlığını göstərən Göygöl (keçmiş Helenendorf) görməli məkandır. İlk alman kolonistlərinin son nümayəndəsi olan Viktor Klein 2007-ci ildə rəhmətə getmişdir və onun yaşadığı ev 2014-cü ildən etibarən GİZ təşkilatının dəstəyi ilə muzeyə çevrilmişdir. Həmçinin Bakıda da alman mühacirlərinin izləri hələ də nəzərə çarpır. 1908-ci ildə inşa edilən evangelik-lüteran baş kirxası bu günədək konsert zalı kimi istifadə edilir.

Kapellhaus und Goethe-Mərkəzi

Kirxanın düz yanında eyni ildə inşa edilən, 1997-ci ilədək uzun müddət istifadəsiz olan və 1980-ci ildə yanğına məruz qalan Kapellhaus Wintershall şirkətinin səxavətli iyanəsi ilə bərpa edilə bilmişdir. Bu binada bu gün „Kapellhaus“ mədəniyyət mərkəzi və Goethe Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu qurumların sayəsində çoxsaylı mədəniyyət tədbirləri məs.: konsertlər, sərgilər və ya filmlər təqdim edilir.

Alman dili

Alman dilinə olan maraq dəyişilmədən yüksək olaraq qalmişdir. Alman dili ingilis və rus dillərindən sonra ən vacib xarici dildir. Təhsil naziriliyinin məlumatına görə hazırda 200 məktəbdə 26.000 şagird alman dili təhsili alır. 1998-ci ildə xarici dillər universitetinin binasında tərkibində 8.000 ədəbiyyat vəsaiti olan alman oxu zalı açılmışdır. 2009-cu ildən etibarən Dil Mərkəzi (SLZ) fəaliyyət göstərir və Goethe institutu ilə əməkdaşlıq edərək bütün dil səviyyələri üçün alman dili dərsləri təklif edir. 2018-ci ildə Şəmkirdə ikinci dəfə alman dili müəllimlərinin konfransı keçirilmişdir.

Tam orta məktəb və ali məktəblər ilə əməkdaşlıq

Partnyor məktəblər təşəbbüsü (PASCH) çərçivəsində Azərbaycanda 4 PASCH məktəb vardır ki, burada da alman dilinin tədrisi Goethe institutu habelə Xarici Məktəblərin Mərkəzi İdarəsi (ZfA) tərəfindən dəstəklənir.

Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) hər il çoxsaylı stipendiyalar verir və elmi mübadiləni dəstəkləyir. Beləliklə məsələn 2018-ci ildə Azərbaycandan 53 stipendiat ali məktəblərin yay dil kurslarında, 21 stipendiat magistraturada təhsil almaq və 12 stipendiat tədqiqat aparmaq üçün seçilmişdir. Həmçinin öz ölkəsinin hökumət stipendiyası ilə alman universitetlərində təhsil almaq üçün stipendiatların seçilməsi də DAAD-yə həvalə olunmuşdur.

Alexander von Humboldt Fondu

Alexander von Humboldt Fondu elm sahəsində bütün ixtisaslar üzrə yüksək səviyyəli xarici və alman tədqiqatçıların əməkdaşlıqlarını dəstəkləmək məqsədilə hər il 700-dən artıq stipendiyalar və tədqiqatçı mükafatları verir ki, bu da alimlərin özləri tərəfindən seçilən tədiqat layihələrinin ev sahibliyi edən ölkə və əməkdaşlıq etdiyi tərəfdaş ilə həyata keçirmələri üçün xaricdən Almaniyaya gəlmələrinə şərait yaradır.

Bundan başqa inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrin alimləri, nəzərdə tutduqları tədqiqat layihələrinin inkişaf yönümlü məsələləri əhatə etdiyi təqdirdə, postdoktorontlar və ya təcrübəli alimlər üçün Georg Forster tədqiqat stipendiyasına da müraciət edə bilərlər.

Oxşar məzmunlar

Səhifənin əvvəlinə