Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Məlumat vərəqələri

08.05.2018 - Məqalə

Siz ərizə formalarını həmçinin kompyüterdə doldura bilərsiniz.  Xahiş olunur bunun üçün aşağıdakı internet səhifəsindən istifadə edəsiniz: https://videx.diplo.de/ və  ərizə formasının sonunda  qeyd olunmuş strix kodun düzgün çap olunmasına fikir verin. VİDEX proqramından istfadə üçün təlimat aşağıda qeyd olunmuşdur (türk və rus dillərində).

Siz ərizə formalarını alman, inglis və ya azərbaycan dilində doldura bilərsiniz.

Səhifənin əvvəlinə