Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Həkimlərin siyahısı

Məqalə

Həkimlərin siyahısı


Stethoskop
A stethoscope is on the keyboard of a computer© Erwin Wodicka

Məsuliyyətdən imtina bəyanatı:
Həkimlərin siyahısı mütəxəssis qruplarına uyğun olaraq tərtib edilib. Bu siyahı bütün yerli həkimləri əhatə etmir, burada yalnız məhdud sayda həkimlər təklif edilmişdir. Səfirlik siyahını tərtib etdiyi vaxt mövcud olan məlumatlara əsaslanırdı. Buradakı məlumatlardan, xüsusilə sadalanan həkimlərin xidmətlərindən istifadə məcburi deyildir və bu məlumatların kamil olmasına zəmanət verilmir. Həkimə müraciət edilərsə, müştəri və ya xəstə çəkilmiş xərclərin özü tərəfindən ödənilməsinə cavabdehdir. Diplomatik nümayəndəliklər və ya Federal Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən xərclərin öz üzərinə götürülməsinə dair iddia irəli sürülə bilməz.

Səhifənin əvvəlinə