Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vətəndaşlığın əldə edilməsinin digər əsasları

Məqalə

Alman vətəndaşlığı həmçinin vətəndaşlığın əldə olunması üçün vəsatət verməklə və ya təltif olunmaqla əldə edilə bilər.

Keçmiş Almaniya Demokratik Respublikasındakı almanlar Almaniya vətəndaşları idilər və indi də Almaniya vətənbdaşıdırlar. Əgər siz Almaniya Demokratik Respublikasının vətəndaşlığını əldə etmisinizsə (məsələn, Sizə  ADR-də şəxsiyyət vəsiqəsi verilmişdir), xahiş olunur, səfirliyin konsulluq şöbəsi ilə əlaqə saxlayın.

Xüsusi qaydalar, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı kollektiv naturalizasiya yolu ilə Almaniya vətəndaşlığını almış olan Mərkəzi və Şərqi Avropadakı alman milli azlıqlarının üzvlərinə də şamil edilir. Əgər siz bu qrupa aidsinizsə, səfirliklə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Səhifənin əvvəlinə