Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Azərbaycan sənədlərinin əldə edilməsi

01.05.2019 - Məqalə

Ailə vəziyyəti haqqında Azərbaycan şəhadətnamələri (və həmçinin tələb olunarsa onların nüsxələrini ) yalnız şəhadətnamə sahibi özü və ya onun hüquqi nümayəndəsi yaxud vəkili tərəfindən Azərbaycanda əldə oluna bilər.

Rəsmi nümayəndə bu işə cəlb olunduğu təqdirdə  o, Azərbaycanda ölkədaxili idarələrə təqdim etmək üçün Berlindəki Azərbaycan səfirliyi tərəfindən leqalizasiya olmaqla hüquqi qüvvəsi olan etibarnaməyə malik olmalıdır.

Bir qayda olaraq Azərbaycanın ailə vəziyyətinə dair reyestrlərinə Səfirlik tərəfindən baxışın keçirilməsinə imtina edilir. Səfirlik həmçinin Azərbaycan idarələrindən səhadətnamələr ilə bağlı heç bir məlumat almır. Bakıdakı Alman Səfirliyi bu səbəbdən ailə vəziyyətinə dair Azərbaycan şəhadətnamələrinin verilməsində heç bir tərzdə yardım edə bilmədiyini təəssüflə bildirir.

Səhifənin əvvəlinə