Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Federal torpaqlar

18.05.2018 - Məqalə

Hətta Konstitusiya federalizmin və Almaniya Federativ Respublikasının federal torpaqlarının əhəmiyyətini vurğulayır. 

Konstitusiyanın 20-ci maddəsinin1-ci bəndi

Almaniya Federativ Respublikası demokratik və sosialfederaldövlətdir. 

Konstitusiyanın 30-cu maddəsi 

Hələ ki, bu qanunvericilik heç bir digər tənzimləməni qəbul etmir və ya icazə vermir. Hökumət səlahiyyətlərinin və hökumət tapşırıqlarının icrası ölkələrin məsələsidir.

Ölkələr öz müxtəlifliyi və mədəni unikal əlamətləri ilə yalnız dövlət-təşkilati deyil, həm də mədəni cəhətdən xarakterizə olunurlar.

Səhifənin əvvəlinə